اینجا چشمه‌علی است

aryan-mahdi.jpgمهدی آریان

با شروع فصل گرما، اغلب بچه‌های محله‌ای به نام چشمه‌علی در شهر ری، فرح‌بخش‌ترین تفریح‌شان شنا کردن در آب چشمه است. تفریحی خنک که رایگان بودنش شاید بیشترین لذت را داشته باشد.
گفتنی است عکاس، شنا را در همین چشمه آموخته است!

DSCI0015.JPGاز رخت‌کن و کمد خبری نیست. دوستان به نوبت کشیک لباس می‌دهند.

DSCI0019.JPGحضور افراد غریبه، خودش تفریحی است برای این بچه‌ها.

DSCI0020.JPGDSCI0023.JPGپسرک با دیدن دوربین، عکاس را صدا می‌زند تا تواناییش در شیرجه‌زدن از روی کوه را به نمایش بگذارد.

DSCI0024.JPGشیرجه زدن از روی کوه در چشمه، نشانه تبحر و قدمت شناگر در چشمه است.

DSCI0029.JPGحبس کردن نفس برای چندلحظه، تنها هنرنمایی بود که از دستش بر می‌آمد!

DSCI0030.JPGبچه‌های ضعیف‌تر، حکم اسباب بازی دوستانشان را دارند.

DSCI0031.JPG