مردم بازار تهران در یک روز تعطیل

سعید کیایی

بازار تهران از نظر وسعت و مساحت یکی از بزرگترین بازارهای جهان به شمار می‌رود. معماری و شیوه‌های مختلف زندگی که در آن از قدیم بوده همیشه قابل اهمیت برای پژوهشگران بوده و مورد بررسی قرار گرفته است. این منطقه که یکی از شلوغ ترین نقاط تهران است در روزهای تعطیلی به خلوت ترین جای تهران بدل می‌شود، اگرچه این خلوتی بدون حضور مردم نیست. همیشه کارگرهایی هستند که در آن زندگی می‌کنند و قلب بازار را در روزهای تعطیل هم زنده نگه می‌دارند.

1.jpgمردم همیشه در حرکت هستند... چهره های واقعی شان پشت سرعت پنهان است

2.jpgکارگر جوان باید کار کند، حتی وقتی همه ی بازرگانان به تعطیلات رفته اند

3.jpgباربر ها، جوان و پیر و کهن سال ندارند، همه ی آنها باید زودتر بارشان را به مقصد برسانند تا زودتر بار جدید بگیرند تا دستمزدشان بیشتر شود

4.jpgبعضی از کارگرها روزهای تعطیل فرزندان خود را به محل کارشان می برند

5.jpgکارگرهایی که با ماشین هایشان کار می کنند، روزهای تعطیل کم کارند اما وقت می گذارند تا شاید لقمه نانی گیر بیاورند

6.jpgکوچه ها خالی است، فقط کسانی که برای کارهای خرده ریز می آیند پیدا می شوند

7.jpgبچه هایی که همراه بزرگترهایشان آمده اند به بازی های خود می پردازند

8.jpgتعطیلات همه ی بازارهای اصلی را در سکوت فروبرده است

9.jpgکارگرهایی هستند که تمام زندگی شان در این دالان های تاریک بازار تهران گذشته است. روزهای بارانی و برفی و آفتابی برایشان فرقی ندارد.

10.jpgکارگرها برای برطرف کردن خواسته های شهوانی خود نام فاحشه ها را روی در و دیوار می نویسند.

11.jpgدر بازار روحانی های مذهبی هم هستند. آن ها به اماکن مذهبی می روند. در تصویر صندوق خیرات هم دیده می شود. مذهبی ها گاهی نذر می کنند پول به این صندوق ها بریزند.

12.jpgنمای بالا از بازار تهران، درست مثل نمایی از پایین به سقف آن است. پر از راه، پر از رمز...