عکاسی مستند اجتماعی

نیلوفر اسدی

Newsies-at-Skeeter-Branch-St.-Louis-Missouri-May-9-1910.jpgبرای ثبت وقایع و احوال مردم سرزمین‌های دیگر، ساده ترین کار نوشتن است. با خواندن اخبار یا شرح حال دیگران، از واقعیتی که در کنارش نبوده‌ایم با خبر می‌شویم. اما عکس شاید تاثیرگذارتر از نوشتن باشد. با دیدن عکس یک خیابان و آدم‌ها و نوع پوشش‌شان و... به احوال و سبک زندگی آن مکان یا زمان پی می‌بریم.
به این نوع عکاسی که در آن با راه و روش و روزگار مردم آشنا می‌شویم، عکاسی مستند اجتماعی گفته می‌شود. و واضح است که صداقت عکاس در این نوع عکاسی، ضروری‌ست.
از خصوصیات عکس مستند اجتماعی، این است که با دیدن این نوع عکس از مردمی که چیزی درباره‌شان نمی‌دانیم، با فرهنگ و سبک زندگی‌شان آگاه می‌شویم.
انگیزه عکاس مستند اجتماعی، دغدغه‌ی انسانی‌ست. عکاس مستند اجتماعی، در بطن جامعه است و خود با درد جامعه آشناست و با ثبت شرایط جامعه، سعی در انتقاد آن جامعه، یا مسئولین آن جامعه دارد.
اما احترام به مردم، که موضوع اصلی این نوع عکاسی است نباید نادیده گرفته شود. عکاس مستند اجتماعی، بیش از آنکه به فکر خود باشد، باید به فکر مردم، و عکاسی صادقانه از آنها باشد.
نمونه‌های فراوانی از تاثیر انتشار یک عکس وجود دارد که باعث تغییر قوانین شده سات.  به‌عنوان مثال در زیر تعدادی از عکس‌های لوئیس هاین از کارگران خردسال را می‌بینید که انتشار آن باعث تغییر قانون کار کودکان در آلمان شد.
Newsies1.jpgNewsies2.jpgNewsies3.jpg