پادکست چیست؟

mahmood.jpg  aryan-mahdi.jpg
محمود آریان | مهدی آریان

در این برنامه سعی شده تا با زبان طنز، تعریفی دقیق از پادکست و تفاوت آن با رادیوی اینترنتی ارائه شود.
مدت: ۴:۴۳

دریافت فایل با حجم ۶.۵۸ مگابایت
دریافت فایل با حجم ۱.۱۹ مگابایت