موسیقی طبیعت

music.jpgآن‌گاه که کلام باز می‌ماند، موسیقی به میان می‌آید - بتهوون.
شاید کوتاه‌ترین توصیفی که بتوان از موسیقی کرد، همان باشد که بتهوون گفته‌است.
موسیقی، زبان مشترک مردم جهان است. چه سیاه، چه سفید، چه زرد و چه سرخ، همه موسیقی را می‌فهمند.
انسان برای زنده ماندن به غذا نیاز دارد، و برای زندگی کردن به غذای روح. موسیقی یکی از مهم‌ترین‌های نیاز روح است.
مشخص است که استاد این هنر، پروردگار یکتاست و بی بدیل‌ترین موسیقی، موسیقی‌ای‌ست که او نواخته. گواه این سخنم صدای رود و کوه و باد و باران است و صدای افسونگر دریا و... است که سال‌هاست بی‌وقفه نواخته می‌شوند.
در این بخش قرار است تا مطالبی درمورد موسیقی و هرچه مربوط به موسیقی‌ست نوشته شود و این، تنها پیش‌درآمدی بود برای معرفی.