وسایل نورسنجی

نیلوفر اسدی

هنگام عکس بردازی ۳ عامل مهم هستند که نورسنجی را انجام میدهند که در دوربین های دیجیتال به صورت خودکار انجام میشود این ۳ عامل عبارتند از: دیافراگم، شاتر، نورسنج.

۱- ردیافراگم: دریچه ایست که بر روی لنز قرار گرفته و حجم نور ورودی را به دوربین تعیین میکند. دیافراگم تیغه های نازک فلزی است که امکان ایجاد روزنه هایی با قطر های متفاوت را فراهم میکند درست مانند مردمک چشم که در محیط های پر نور بسته تر و در محیط های کم نور بازتر میشود.
مقدار گشادی دیافراگم با اعدادی مشخص میشود که بر روی لنز قرار دارند و شامل
f۱\ f۱.۲\ f ۱.۴\ f ۱.۸\ f ۲\ f ۲.۸\ f۴\ f ۵.۶\ f ۸\ f ۱۱\ f ۱۶\ f ۱۶\ f ۲۲\ f ۳۲\ f ۶۴
اعداد مربوط به دیافراگم با  f کوچک نشان داده میشود
اعداد بزرگتر، نشانگر دیافراگم بسته تر و اعداد کوچکتر نشان دهنده ی دیافراگم بازتر است.

۲- شاتر: دریچه ایست مسدود کننده روی بدنه ی دوربین که زمان نور دهی به دوربین را مشخص میکند. پرده ی مسدود کننده در حالت عادی مانع رسیدن نور به دوربین میشود اما هنگام فشردن دکمه عکسبرداری این پرده کنار رفته و به مدت معینی به نور اجازه ی عبور میدهد در واقع شاتر مقدار زمان نوردهی به فیلم را کنترل میکند. اعداد شاتر بر روی بدنه ی دوربین قرار دارند که به صورت کسری از ثانیه هستند اما صورت کسر نوشته نمیشود.
B. T. ۱. ۲. ۴. ۸. ۱۵. ۳۰. ۶۰. ۱۲۵. ۲۵۰. ۵۰۰. ۱۰۰۰. ۲۰۰۰. ۴۰۰۰
البته قابل به ذکر است که این همه ی این اعداد در یک دوربین وجود ندارد
اعداد مربوط به ثانیه با رنگی دیگر مشخص است
B و T نیز از اعداد شاتر هستند به این منظور که وقتی بر روی B باشد با فشار دادن دکمه ی شاتر ، پرده ی مسدود کننده باز است و به محض رها کردن دکمه پرده ی مسدود کننده بسته میشود اما در حالت T نیازی نیست که دکمه را نگه دارید.
البته شاتر و دیافراگم وظایف دیگری نیز دارند که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

۳- نور سنج: ایجاد تناسب صحیح میان دیافراگم و شاتر نورسنج انجام میدهد که در دوربین های آنالوگ قابل رویت است. هنگامی که تنظیم نور را انجام میدهیم و در چشمی دوربین نگاه کنیم با کمی فشار دادن دکمه ی شاتر۳ چراغ است که یکی از آنها روشن میشود. دو چراغ قرمز و یک سبز در وسط که نشان حالت خوب است و میتوانید عکس را بگیرید اما اگر چراغ قرمز بالا روشن شود یعنی  نور زیاد است و اگر چراغ قرمز پایین روشن شود به این معنا است که نور کم است و باید دوباره نور را تنظیم کنید.