انگیزه های جراحی زیبایی - بخش پایانی

04-gelarebiabani-04.jpgگلاره بیابانی

زیبایی برای زنان به نسبت مردان از اهمیت اجتماعی بیشتری برخوردار است این اهمیت بالاتر که می‌تواند ناشی از پیوند زنانگی و اصل زیبایی و یا وابستگی بیشتر زنان به مد باشد، زنان را به مصرف‌کنندگان غالب بازار زیبایی تبدیل کرده است.

مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی‌های ظاهری ومرئی بدن است. ظاهر یکی از بخش‌های بسیار مهم خودپنداره و از این رو تصویر بدنی  است. مدیریت ظاهر نه فقط شامل تفکر درباره ی چگونگی قیافه شخصی، بلکه شامل فعالیت‌هایی برای نمایش قیافه نیز می‌شود.
خودپنداره ارزیابی کلی فرد از خودش است. این ارزیابی ناشی از ارزیابی‌های ذهنی فرد از ویژگی‌های خود است که ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره مثبت نشان‌دهنده این است که فرد خودش را در مقام شخصی با نقاط قوت و ضعف می‌پذیرد و این امر موجب بالا رفتن اعتماد به نفس او در روابط اجتماعی می‌شود. خودپنداره منفی منعکس‌کننده احساس بی‌ارزشی و بی‌لیاقتی و نیز ناتوانی خود است که ممکن است منجر به اقدام به جراحی‌های زیبایی شود. تصویر بدنی یک جنبه از خودپنداره است. خودپنداره ادراک کلی است از چیزی که هستیم و تصویر بدنی و عزت نفس  به عنوان جنبه‌های بسیار مهم خودپنداره بررسی می‌شوند.
تاریخچه‌ی جراحی زیبایی به اوایل قرن بیستم بر می‌گردد که ابتدا توسط الی برای اصلاح گوش‌های برجسته انجام شد و بعد از جنگ‌های جهانی با جراحی‌های ترمیمی آسیب‌های ناحیه‌ی فک فوقانی - صورتی رونق گرفت. در کشور ما نیز از حدود دهه ۷۰ تقاضا برای جراحی‌های زیبایی ۸۰ درصد رشد داشته و این آمار در حال حاضر روبه افزایش است. درصد بالایی از تقاضای جوانان برای جراحی‌های زیبایی از سوی دختران است. به طوری که ۹۵ درصد متقاضیان را زنان و دختران ۱۴ تا ۴۵ سال برای جراحی بینی و کاشت مو و ۵ درصد را مردان برای انجام جراحی بینی تشکیل می‌دهند. برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا جراحی پلاستیک بینی شایع‌ترین عمل زیبایی در ایران است و حذف چین و چروک‌های صورت در رتبه دوم قرار دارد که  این جراحی‌ها بیشتر برای از میان بردن ناخشنودی افراد از ظاهر خود و گاهی افزایش عزت نفس انجام می‌شود. هم چنین در صورتی که افراد تصویر بدنی منفی داشته باشند، برای بهترکردن آن ممکن است درجستجوی تغییراتی در آن، ازطریق رژیم‌های غذایی، ورزش یا جراحی زیبایی برآیند.
با توجه به مطالعات انجام شده در هردو زمینه‌ی تصویر بدنی و اقدام به جراحی‌های زیبایی می‌توان گفت که زیبایی برای زنان به نسبت مردان از اهمیت اجتماعی بیشتری برخوردار است این اهمیت بالاتر که می‌تواند ناشی از پیوند زنانگی و اصل زیبایی و یا وابستگی بیشتر زنان به مد باشد، زنان را به مصرف‌کنندگان غالب بازار زیبایی تبدیل کرده است. هم چنین طبق گزارشات موجود این طور به نظر می‌رسد که بیشتر داوطلبان جراحی زیبایی افراد مجرد به ویژه دختران می‌باشند که ممکن است ناشی از عدم دریافت حمایت کافی از سوی افراد خانواده و یا همسر و خانواده‌ی همسر آینده باشد. این افراد احتمالا احساس ارزشمندی کمتری را درک می‌کنند و برای کسب تایید بیشتر از دیگران دست به جراحی‌های زیبایی می‌زنند.
می‌توان به عنوان جمع‌بندی نهایی بیان کرد که جراحی زیبایی وسیله‌ای است برای ایجاد یک احساس خود ایده آل و آرمانی که از طریق آن درد مطلوب نبودن خود یا دوست نداشتن خود رفع می‌گردد.

انگیزه های جراحی زیبایی - بخش اول