آشنایی با فیلترهای عکاسی

نیلوفر اسدی

فیلترها از ابتدای عکاسی کاربرد داشته‌اند. قبل از عکاسی رنگی از فیلترها به‌عنوان اصلاح عکس و آفرینش تصویرهای هنری استفاده می‌شد.
اما امروزه با پیشرفت عکاسی، استفاده از فیلترها برای عکاسان حرفه‌ای رایج‌تر شده است.
فیلترها وسایلی هستند که بخشی از نورسفید را جذب و بخش دیگر را تشدید می‌کند.
اما به طور کل دو نوع فیلتر داریم:
۱. فیلترهای رنگی که برای اصلاح نور هستند.
۲. فیلترهای بی‌رنگ که برای زیباتر شدن عکس هستند.
فیلترهای رنگی شیشه یا ژلاتین رنگی اشعه‌ی همرنگ خود را عبور می‌دهند و مانع از گذشتن پرتوهای مخالف رنگ خود می‌گردند. برای مثال یک فیلتر قرمز، پرتوهای قرمز طیف را از خود عبور خواهد داد ولی پرتوهای آبی، بنفش و سبز را جذب خواهد کرد.
فیلترهای بی‌رنگ همان‌طور که گفته شد برای آفرینش تصاویر هنری کاربرد دارد. برای مثال فیلتر پلاریزاسیون انعکاس نور را در سطح براق مانند شیشه حذف می‌کند.