کلا بی‌اعتقادی چیز خوبی نیست...

06-hoseinmahdion.jpgحسین مهدیون

یکی از دوستانم صبح که از خواب بیدار شد، متوجه شد همه موهای بدنش ریخته، اما به موضوع اهمیتی نداد و همانطور بدون مو روزش را سپری کرد و شب خوابید. صبح روز بعد که بیدار شد، دید دست ندارد، باز هم بدون اهمیت به زندگی ادامه داد و صبح روز بعد بدون پا از خواب بیدار شد و صبح روز بعد کور شده بود و فردای آن روز کر و روز بعد هم لال شده بود و... هنوز زنده است. ولی هنوز هم که هنوزه به موضوع اهمیتی نمی‌دهد، چون اعتقادی به دکتر ندارد!