تاثیر موسیقی در نگرش جامعه به زنان

04-gelarebiabani-04.jpgگلاره بیابانی

اکثر این آهنگ‌ها از زن یک چهره‌ی منفعل و سراسر جسم ارائه می‌دهد یکبار ترانه‌ای را گوش می‌کردم که مضمون آن تلویحا زن را موجودی به تصویر می‌کشید که به دنبال ثروت، ظاهر، و مسائلی از این قبیل است و متاسفانه من به چشمان خودم تاثیر چنین جریانی را بر نسل جوان دیدم؛ بی‌اعتمادی محض به زنان و محق دانستن خود به نادیده گرفتن، خیانت کردن، دروغ گفتن و... به آنها، از سوی مردان!

به خاطر می‌آورم یک بار در کلاس جامعه شناسی جوانان بحث به محتوا و متن، آهنگ های رپ زیر زمینی کشیده شد! همان زمان چند نفری بودیم که چند ترانه رپ داشتیم و سر کلاس پخش کردیم، در اکثر این آهنگ ها یک امر برای ما که تمرکزمان معطوف به مسائل زنان است به چشم می‌خورد و آن تصویر آزار دهنده‌ای بود که از زنان ترسیم می‌شد.  منظورم از موسیقی رپ در اینجا بیشتر کسانی هستند که شاید تعریف درستی از رپ خوانی نداشته باشند نه کسانی که محتوای رپ خوانی آنها به اعتراض به مسائل اجتماعی بر می‌گردد، و ساده انگارانه است که فکر کنیم آن دسته‌ی اول تاثیری در نگرش جامعه ندارند برعکس نسل جدید به طرز باور نکردنی به دنبال این نوع سبک و محتواست.
اکثر  این آهنگ‌ها از زن یک چهره‌ی منفعل و سراسر جسم ارائه می‌دهد یکبار ترانه‌ای را گوش می‌کردم که مضمون آن تلویحا زن را موجودی به تصویر می‌کشید که به دنبال ثروت، ظاهر، و مسائلی از این قبیل است و متاسفانه من به چشمان خودم تاثیر چنین جریانی را بر نسل جوان دیدم؛ بی‌اعتمادی محض به زنان و محق دانستن خود به نادیده گرفتن، خیانت کردن، دروغ گفتن و... به آنها، از سوی مردان!
متاسفانه روابط میان دو جنس در دوران ما به شدت دچار بی‌هدفی و عدم آگاهی و صداقت بین دو طرف است. روابطی که اکثر مواقع به خاطر عرف حاکم بر جامعه، برای رفع نیاز اولیه به جنس مخالف شکل می‌گیرد و بعد از فروکش کردن این نیازها، به پایان می‌رسد. حال یا به‌صورت یک‌طرفه یا دوجانبه، که این امر باعث مشکلاتی می‌شود که از درون آنها چنین موسیقی‌ای زاییده می‌شود. دختران بسیاری را می‌شناسم که بعد از اولین شکست از سوی جنس مخالف که عموما علت آن همان دلایل بالاست، دچار یک نوع سرخوردگی، دلزدگی و خشم می‌شوند و در روابط بعدی این خشم را به بدترین نحو نشان می‌دهند و همین خود یک سیر تسلسلی را ایجاد می کند که نتیجه اش بی اعتمادی و توهین به جنسیت و هویت یکدیگر است. حال به خاطر شرایط خاص جامعه و این که زنان در عرصه ی موسیقی کلامی فرصت بروز ندارند ، این صحنه در دست آقایان است و متاسفانه خود اینها به هیچ وجه متوجه ضرر و زیانی که به اعتماد اجتماعی _ که باید بین دوجنس در جامعه برای برقراری روابط اجتماعی حاکم باشد _ وارد می کنند نیستند.  چنین ضرری تنها مختص زنان نیست شاید از نظر کمیت زنان بیشتر در این جریان  آسیب ببینند ولی به صورت کیفی مردان هم از این سبک ترانه ها در امان نیستند، ناخودآگاه ذهن ا نسان خواه ناخواه تحت تاثیر چیزی که مستقیم و غیر مستقیم به جامعه تزریق می شود قرار می گیرد و مطمئنا این سبک ترانه ها از این امر مستثنی نیستند.
در پایان  ترجیح می دهم به جای اینکه راهکاری ارائه دهم توصیه کنم پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، اگر می شد که یک نظارت صحیح روی محتوای ترانه ها انجام بگیرد و به جای حذف همه به انتخاب بهترین بپردازیم شرایط مطمئنا خیلی مناسب تر از امروز بود ولی تا رسیدن به این مهم مسیر طولانی ای وجود دارد پس توصیه می کنم تا می توانید از گوش دادن به چنین محتوایی بپرهیزید.